Bijna een zesde van de wereldbevolking beschikt niet over identiteitspapieren

Wij als Westerlingen kunnen onszelf het bijna niet meer voorstellen om zonder officiële identiteit door het leven te gaan. Maar een onderzoek van de Wereldbank toont aan dat “meer dan een miljard mensen wereldwijd niet beschikken over de juiste documenten om hun identiteit te bewijzen”. 81 procent van die mensen woont in Azië en in Sub-Saharaans Afrika. Vooral de armen worden hiermee geconfronteerd. Een van de grote oorzaken is het feit dat vele geboortes niet worden geregistreerd. Dit overkomt voornamelijk mensen die op het platteland leven, ver weg van overheidsinstellingen. Het onderzoek bewijst dat een gebrek aan ontwikkeling rechtstreeks in lijn staat met een gebrek aan identiteitsbewijzen.

Child 4617142 1920

Ook in onze partnerlanden krijgen we geregeld te maken met problemen rond identiteit. Enkele zuidwerkers geven een woordje uitleg.

Joshua - Oeganda

“De meeste Oegandezen hebben geen identiteitspapieren”, zegt Joshua, peterschapsverantwoordelijke en directeur van de Adullam Model Primary School in Mbarara, Oeganda. “Het is ontzettend duur om ze te verkrijgen en de procedure hiervoor duurt lang. Hierdoor haken velen af. Vrouwen, kinderen jonger dan zestien en mensen wonend op het platteland zijn de grootste groep zonder een officiële identiteit. Het is een cruciaal probleem in ons land, want zonder deze documenten heb je geen toegang tot de gezondheidszorg, mag je de meeste jobs in de steden niet uitvoeren, kan je niet gaan verder studeren aan de universiteit of het hoger onderwijs, kan je geen bankrekening openen en nog veel meer. Ook in onze school kunnen kinderen moeilijk aan identiteitspapieren raken. Daarom maken we gebruik van een digitaal systeem waarbij we op de hoogte zijn van de identiteit van onze leerlingen en waarbij we hun schooltraject gemakkelijker kunnen opvolgen.”

Mildred - Zuid-Afrika

“Ik ken een petekind, een jongen, die een geboorteakte heeft waarop vermeld staat dat hij een meisje is”, vertelt Mildred, peterschapsverantwoordelijke en leerkracht in Muntuyedwa, Zuid-Afrika. “De regering kan de fout niet corrigeren, waardoor hij op papier nog steeds meisje is. Hierdoor riskeert hij op latere leeftijd onder andere zijn recht op kinderbijslag, zijn stemrecht en een mogelijke invaliditeits- of pensioenuitkering te verliezen. Bovendien sterven veel ouders in Zuid-Afrika vroegtijdig, onder andere aan Aids. Als de geboorteakte van hun kind niet in orde is gebracht voor hun dood, is het enorm moeilijk voor het kind om dit op latere leeftijd zelf nog te verkrijgen.“

Poverty 509601 1920

Tashi - Nepal

“In Nepal zijn identiteitspapieren de belangrijkste documenten”, verklaart peterschapsverantwoordelijke Tashi Sherpa. “Helaas beschikken heel wat inwoners hier niet over, voornamelijk zij die in de Terai regio (de grensregio met India, n.v.d.r.) wonen. Als je je identiteit niet kan bewijzen is het onmogelijk om huwelijken en geboortes te registreren, verlies je het stemrecht, is het verboden om een grond te kopen, kunnen studenten geen examens afleggen en nog veel meer. Men kan zelfs geen SIM kaart kopen! Gelukkig hebben we tot dusver nog geen problemen rond identiteit ondervonden met onze petekinderen. Zij wonen dan ook allemaal in kleine bergdorpjes, waar het probleem een pak minder voorkomt dan in de Terai regio.

Bovendien is dit opnieuw een perfect voorbeeld van de discriminatie van de vrouw in Nepal. Vele Nepalese vaders verlaten namelijk hun zwangere vrouwen om te gaan werken in de grote steden voor hun gezin. De Nepalese grondwet bepaalt dat elke baby wiens moeder een officiële inwoner is in Nepal, maar wiens vader niet kan worden opgespoord, hoe dan ook de Nepalese nationaliteit krijgt. Helaas druist dat in tegen de werkelijkheid. Vrouwen moeten in dit geval bewijzen dat de vader weg van huis is, wat in veel gevallen onmogelijk blijkt.”

101 underberg leefsituatie 2