1 MUN hoofdfoto
“Cunina brengt met haar werking in Zuid-Afrika toch een beetje verlichting in het leven van deze getraumatiseerde kinderen.”
Mildred, lerares snit en naad

Kinderen in de regio Kwazulu Natal, het land van de Zoeloes, moeten vaak vanaf jonge leeftijd thuis helpen of ze werken mee op het veld. Anderen hebben hun ouders verloren aan de gevolgen van aids en kunnen zich hierdoor maar moeilijk concentreren. School is hierdoor geen prioriteit, ook niet in Isiphezi, een dorp gelegen in het rurale gebied van Eshowe. Door gesprekken met de dorpsverantwoordelijken en leerkrachten, leerden we dat jongeren in deze regio vooral nood hadden aan praktische vaardigheden waarmee ze een beroep kunnen uitoefenen.

Daarop realiseerde Cunina in 2009 de bouw van een naai- en houtbewerkingsatelier en werden er voor beide ateliers twee vakleerkrachten aangesteld die maandelijks door Cunina worden vergoed. Cunina zorgt voor de nodige stoffen en materialen waarmee de kinderen aan de slag kunnen. De vakleerkrachten zoeken zelf echter ook steeds manieren om geld te verdienen dat vervolgens weer wordt geïnvesteerd in de ateliers. Zo worden de vakopleidingen stapje per stapje zelfstandig en zelfbedruipend.

Het werken in de ateliers maakt de kinderen, die vaak ernstige trauma's hebben opgelopen, zelfstandiger, geeft hen het nodige zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Uiteindelijk kunnen jongeren zo de vicieuze cirkel van armoede misschien doorbreken.

Projecten Muntuyedwa Primary School - Eshowe

Muntuyedwa Primary School:
Naai- en houtbewerkingsatelier

Deelprojecten:

  • bouw en inrichting naaiatelier
  • aankoop naaimachines
  • bouw en inrichting houtbewerkingsatelier
  • aankoop gereedschapskoffers
  • aankoop tuingereedschap
  • operationele kost ateliers
  • verzekering ateliers

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gebouwd. We werken met lokale werknemers en lokale materialen. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 118.673

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Zuid-Afrika

Vakopleidingen zorgen in kansarme gebieden voor een stimulans, voor economische ontwikkeling en verhoogde kansen op de arbeidsmarkt. Dit ondervond Cunina bij het starten van een skill center in het Zuid-Afrikaanse gehuchtje Isiphezi.

Doe een gift
DSC 2372 b

Meer verhalen over projecten in Zuid-Afrika