Peterschapsbijdrage 35 euro Nederlands

30 euro gaat naar jouw peterschap in het Zuiden

Cunina werkt samen met vaste scholen in het Zuiden, die elk hun eigen inschrijvings- en schoolkosten hanteren. Naar school gaan kost dus niet overal evenveel. Als de kosten die het peterschap met zich meebrengt hoger zijn dan de maandelijkse bijdrage van de peetouder, spreken we van een 'ondersteuning.' In dat geval moeten de ouders of de student ook financieel bijdragen. Als de kosten lager liggen dan de voorziene 30 euro per maand gebruikt Cunina het restgeld van je peterschapsbijdrage voor de financiering van onderwijsprojecten in het land van je petekind. We bouwen of renoveren er Cuninapartnerscholen mee, kopen didactisch materiaal of organiseren lerarenopleidingen.

Welke zijn de mogelijke kosten verbonden aan je peterschap?

  • Inschrijvings- en schoolgeld
  • Schooluniform en schoenen
  • Schoolboeken en schoolgerief
  • Boekentas
  • Andere schoolgerelateerde kosten (maaltijd, transport, …)
  • Bijdrage voor het lokale beheer van je peterschap
  • Portkosten briefwisseling tussen jou en je petekind
  • Bijdrage aan bank- en telefoniekosten buitenland, koersverschillen, werkreizen, foto’s en reportages

5 euro gaat naar jouw peterschap in België

Dit bedrag gaat naar het beheer van je peterschapsdossier en de beheerskosten van Cunina in België. Om dit percentage nauwkeurig te berekenen, voert Cunina een analytische boekhouding.

De ngo-wetgeving bepaalt namelijk dat het totaal van de beheerskosten - ten opzichte van de totale inkomsten - niet hoger mag zijn dan 20 procent. Dit is zelfs een vereiste om fiscale attesten te mogen uitreiken. Cunina gaat nog een stapje verder en probeert de beheerskosten onder de 10 procent te houden. Met succes, want in 2019 waren onze beheerskosten 9,55 procent.

Onder beheerskosten wordt verstaan: huur, onderhoud en herstellingen, energie, water, kantoorkosten, verzekeringen, verplaatsingskosten binnenland, externe diensten, afschrijvingen, loonkosten en management van de noordwerking, belastingen, opleidingen, bibliotheek, binnenlandse bankkosten en uitzonderlijke kosten. De loonkosten in België met betrekking tot hulp aan het Zuiden, communicatie, fondsenwerving en merchandising vallen niet onder de kosten voor algemeen beheer.

Eenmalige openingsbijdrage van 40 euro

Na je peterschapsaanvraag krijg je een bericht om je dossier te activeren. De eenmalige openingsbijdrage van 40 euro die we vragen wordt gebruikt om het peterschapspakket te betalen dat we jou toesturen.