Cunina opnemen in een testament: nultarief voor erfrechten

Ooit komt de dag dat ons leven stopt. Niemand denkt daar graag aan, maar toch is het niet slecht om eens stil te staan bij de vraag: "wat als..."? De dood kondigt zich namelijk niet altijd netjes aan. Daarom kan je best tijdig nadenken over je erfenis. Wist je dat je Cunina kan opnemen in je testament en dat dit één van de beste manieren is om ons te steunen? Meer nog, vanaf 1 juli 2021 worden er een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd waardoor het financieel een pak voordeliger wordt om iets na te laten aan ons!

Biddende Nepalese petekindjes

De Vlaamse regering heeft namelijk groen licht gegeven voor het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen. Concreet betekent dit dat wanneer je in Vlaanderen bent gedomicilieerd en iets schenkt of nalaat aan Cunina, wij daarop geen erfbelasting meer moeten betalen bij overlijdens na 30 juni 2021. Alles wat je aan ons geeft kan dus volledig besteed worden aan onze werking in het Zuiden. Tot nu toe moest je een hoge erfbelasting betalen als je een erfenis aan broers, zussen, neven of nichten wou nalaten, maar je kon dat compenseren met het ‘duolegaat’.

Met een duolegaat kon je in je testament twee begunstigden in rekening nemen en je erfenis opdelen: één deel voor een ver familielid of een goede vriend, en één deel voor een goed doel. Deze techniek wordt niet afgeschaft, maar de gewijzigde manier van de berekening van de erfbelasting heeft de facto tot gevolg dat het effect van het duolegaat wordt geneutraliseerd. Wie een duolegaat voor Cunina in zijn of haar testament heeft opgenomen, maakt best zo snel mogelijk een afspraak met de notaris. Als je dat toch ongewijzigd laat, zouden we meer erfbelasting moeten betalen dan de waarde die we zouden ontvangen. Dan zijn we genoodzaakt het legaat af te wijzen en zal dat deel van je erfenis naar de volgende, wettelijke erfgenaam gaan.

Ambassadeur Sabine De Vos
“Mijn afscheid zal geen einde zijn, maar het begin van een toekomst ”
Sabine De Vos, ambassadrice

De Vlaamse regering beseft dat goede doelen het anno 2020-2021 moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, en met het nultarief voor erfrechten steken ze hen een hart onder de riem. Als je hier toch nog vragen over hebt, raden we je aan om je notaris te contacteren.

Wil je Cunina opnemen in je testament? Neem contact op!

Hoe kunnen we je helpen

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we je gegevens enkel om gevolg te geven aan je vraag of opmerking. Bekijk ons volledig privacybeleid.