Het Cuninapeterschap

Wat houdt een peterschap bij Cunina in?

Als Cuninapeetouder stuur je je eigen petekind naar school. Je peterschap is een langetermijnengagement waarbij je je petekind de kans biedt op een betere toekomst. Zij/hij komt uit een heel arme familie en zou door de hoge onderwijskosten niet lang naar school kunnen. Dankzij jou kan dat wel.

Je bijdrage van 35 euro per maand is dan ook een zeer belangrijke financiële ondersteuning voor de schoolkosten van je petekind. Meer nog: het verlicht het hele familiebudget en daardoor kunnen ook de andere kinderen van het gezin gemakkelijker naar school. Zo help je meer dan alleen maar één kind naar school sturen.

Kan ik zelf kiezen welk kind ik steun?

Als Cuninapeetouder kan jezelf bepalen of je een meisje of een jongen financieel wil ondersteunen. Je kan ook het land kiezen*. Heb je geen voorkeur, dan kan je de keuze aan ons overlaten. Cunina kiest dan een kind uit de meest dringende dossiers.

In elk partnerland heeft Cunina een comité dat kinderen selecteert die petekind kunnen worden. Geen enkel kind of situatie is identiek. Daarom onderzoeken we elk dossier grondig en vanuit meerdere perspectieven. Met objectieve criteria optimaliseren we de transparantie in de selectieprocedure.

Een kandidaat-petekind:

 • komt uit een gezin dat het financieel moeilijk heeft;
 • kent een zo stabiel mogelijke gezinssituatie;
 • wordt door ouders/voogd gemotiveerd in zijn/haar schoolloopbaan;
 • komt vaak uit een gezin waarin de vader of moeder ontbreekt;
 • heeft de capaciteiten en de motivatie om te studeren.

* In Brazilië gaan we geen nieuwe peterschappen meer aan. Omwille van de specifieke favelaproblematiek bleken persoonlijke peterschappen er niet te werken. In Haïti maakt de huidige turbulente politieke situatie dat we er momenteel geen nieuwe peterschappen starten. We evalueren de situatie op de voet. In Zuid-Afrika zijn er geen plannen voor uitbreiding waardoor ook daar geen nieuwe peterschappen worden aangeboden.

Contact met je petekind

Weet mijn petekind dat ik zijn/haar peetouder ben?

Heel zeker! Je petekind krijgt van onze plaatselijke verantwoordelijke uitleg hoe we werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat jij als peetouder naar je petekind schrijft. Dat maakt jullie peterschap concreter en zo weet je petekind dat hij één peetouder heeft dankzij wie hij/zij naar school kan.

Heb ik contact met mijn petekind?

Je kan corresponderen met je petekind. Je ontvangt twee keer per jaar post: in de loop van het schooljaar, samen met een recente foto; en op het einde, samen met de schoolresultaten. De post van en naar je petekind verloopt steeds via Cunina. De gegevens voor briefwisseling ontvang je samen met je peterschapspakket. Meer details lees je op de pagina: Hoe leer ik mijn petekind beter kennen?

Kan ik mijn petekind bezoeken?

Je kan je petekind enkel bezoeken onder begeleiding van Cunina tijdens een inleefreis. Lees meer details op de pagina: Kan ik mijn petekind bezoeken?

Werking van Cunina in onze partnerlanden

Hoe beheert Cunina de peterschappen in onze partnerlanden?

Cunina werkt in haar partnerlanden met verantwoordelijken waardoor we kunnen garanderen dat jouw bijdrage effectief naar de onderwijskosten van je petekind gaat.

Een peterschapsverantwoordelijke:

 • screent potentiële petekinderen;
 • maakt peterschapsdossiers op;
 • ontvangt het peterschapsgeld en betaalt de schoolkosten;
 • verifieert of de petekinderen ingeschreven zijn en regelmatig naar school gaan;
 • zorgt ervoor dat petekinderen brieven schrijven naar hun peetouders;
 • verstuurt de brieven, samen met een foto en het schoolrapport;
 • heeft regelmatig contact met peterschapsverantwoordelijke Kathleen in België;
 • doen de nodige aankopen;
 • vullen maandelijks financiële rapporten in.

Waarom ondersteunt Cunina ook projecten met mijn peterschapsbijdrage?

De onderwijskosten verschillen van school tot school. Als de onderwijskosten van je petekind minder dan 30 euro bedragen, dan investeren we dat restgeld in onderwijsprojecten in het land van je petekind. Dankzij je bijdrage kunnen we dus nog meer kinderen helpen. Meer details lees je op de pagina: Hoe besteedt Cunina mijn peterschapsbijdrage?

Financiële transparantie

Hoe betaal ik mijn peterschap?

Van zodra je je peterschapsaanvraag hebt ingediend en de openingsbijdrage van 40 euro hebt betaald, sturen we je je peterschapspakket toe met de gegevens voor de maandelijkse betaling van je peterschapsbijdrage.

Een lopend peterschap kost 35 euro per maand. Dit betaal je liefst via domiciliëring of via een permanente opdracht op het rekeningnummer: BE29 2300 3660 2564.

Je krijgt een fiscaal attest voor bijdragen vanaf 40 euro per jaar.

Hoe besteedt Cunina mijn maandelijkse bijdrage?

Een Cuninapeterschap is maatwerk. Om je een idee te geven van waar je geld naartoe kan gaan verwijzen we jou graag naar de pagina Hoe besteedt Cunina mijn peterschapsbijdrage?.