1 PCHI hoofdfoto b
“De allerarmste ouders brengen hun kinderen naar het klooster. Voor hen is dat een mondje minder om te voeden.”
Sophie Vangheel, stichter en algemeen directeur Cunina

Cunina financiert er de opleiding van veertig studenten. Dankzij die steun kunnen ze naar school, krijgen ze eten en huisvesting. Wanneer ze hun middelbare studies in het klooster hebben afgerond kunnen ze kiezen: een totaal andere richting uitgaan of hun studies verderzetten in het klooster. Degenen die er blijven kunnen Lama worden en zo een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Door de aardbevingen van 2015 werden de oorspronkelijke slaapvertrekken, die op dat moment een grondige renovatie ondergingen, totaal vernield. Cunina kon de kinderen, die in tenten moesten slapen, niet in de kou laten staan en heeft datzelfde jaar nog volledig nieuwe slaapvertrekken gebouwd. Cunina richtte ook een bibliotheek in, zodat de studenten meer voeling zouden krijgen met de buitenwereld. Ze leven er namelijk volledig geïsoleerd. Naast de bibliotheek bouwde Cunina ook nog een nieuwe eetzaal, een keuken en toiletten en kocht tenslotte twee melkkoeien aan.


Nepal:
Chiwong klooster Phaplu

Deelprojecten:

  • collectieve peterschappen monniken
  • bouw en inrichting slaapvertrekken
  • betaling kok
  • noodhulp voor heropbouw na aardbeving
  • aankoop twee melkkoeien
  • bouw en inrichting bibliotheek
  • bouw keuken en eetzaal
  • aanleg speelplaats
  • bouw keermuur

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gebouwd. We werken met lokale werknemers en lokale materialen. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 208.542

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Nepal

Elk jaar worden kinderen uit arme gezinnen toevertrouwd aan een boeddhistisch klooster waar zij blijven wonen en een algemene opleiding krijgen. De opleiding is sterk gebaseerd op de levensfilosofie van het boeddhisme. In Nepal is boeddhisme onderdeel van het dagelijkse leven. Cunina steunt de opleiding van 20 jongens die er verblijven.

Doe een gift
2 PCHI CTA b