Achtergrond, Werking

Arme kindjes helpen, een nobel vakantiedoel?

Als ontwikkelingsorganisatie die actief is in verschillende landen in het Zuiden krijgen we regelmatig de goedbedoelde vraag van mensen of ze niet als vrijwilliger naar Nepal of Oeganda of Zuid-Afrika kunnen. Meewerken in de bouw van een project of het geven van bijles Engels zijn zeer populaire activiteiten, maar doen ons inziens meer kwaad dan goed in de lokale gemeenschappen. We twijfelen niet aan de oprechtheid van deze mensen, iedereen heeft wel een persoonlijk verhaal dat hen motiveert om anderen in nood te helpen. Toch stellen wij als Cunina de effectiviteit van onze daden voorop, samen met het principe van ‘samen-werken’.


Lokale talenten stimuleren

In alle gemeenschappen waar wij actief zijn, benadrukken we dat ook de mensen ter plaatse hun steentje moeten bijdragen. We geven met andere woorden niet zomaar, we bieden kansen. Zo werken we onder andere samen met plaatselijke werklui om projecten te realiseren. Zij verdienen op die manier geld met werk en doen tegelijk ervaring op. Mochten wij bouwvrijwilligers sturen, kan de gemeenschap dat ervaren alsof wij hun werk afnemen.

Net hetzelfde principe hanteren we voor leerkrachten. Om een school naar een hoger onderwijsniveau te tillen én onafhankelijk te maken, investeren we in plaatselijke leerkrachten. Vrijwillige leerkrachten zijn tijdelijk en nemen na enkele weken of maanden het merendeel van hun expertise ook terug mee naar huis. Ook voor de kinderen is het moeilijk aanpassen aan een komen en gaan van leerkrachten.

Gemeenschappen op eigen kracht laten groeien

Dat alles kadert in de werkwijze van Cunina om samen te werken met lokale talenten om de lokale economie te steunen. Het uiteindelijke doel is de gemeenschap te stimuleren, zodat er op termijn voldoende kansen zijn voor jongeren om in hun eigen omgeving te floreren. Die duurzame aanpak inspireert ook ons beleid om onze projecten zelfredzaam te maken. Het is een doelstelling die we elke gemeenschap opleggen die gebruik maakt van een Cuninaproject en noodzakelijk is om afhankelijkheid te voorkomen.

Ook het aantal Cuninapetekinderen in één school beperken we voor dezelfde reden tot 1/3 van het totaal. Een school mag niet afhankelijk worden van één bron van inkomsten, maar moet net inventief en ondernemend blijven om op eigen kracht een mooie toekomst uit te bouwen.

En daar draait het uiteindelijk allemaal om bij Cunina, de toekomst in eigen handen nemen. Daarvoor zetten we graag al die lokale talenten zoveel mogelijk aan het roer. Voor hen is het hun dagelijkse leven en geen vakantiedoel, hoe nobel de insteek ook is.