De muzikale rolstoelers van Manilla

In Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, leven duizenden mensen in sloppenwijken. De stank is er vaak niet te harden en er heerst extreme armoede. Bovendien is het een onveilige plaats. Straatbendes, waarvan de leden vaak niet ouder zijn dan twaalf, zorgen ervoor dat toeristen de stad liefst zo snel mogelijk achter zich laten. Daarnaast wordt Manilla en de rest van het land verteerd door een destructief drugsmilieu waartegen de Filipijnse president Rodrigo Duterte sinds 2016 een bloedige oorlog voert. Op vier jaar tijd zijn er al meer dan 7000 mensen omgekomen.

Sloppenwijk in Manilla
Sloppenwijk in Manilla


Zuster Roos Catry en het ontstaan van Loving Home

Naast de vele sloppenwijken bevindt zich in het hartje van Manilla “Loving Home”: een opvangcentrum dat onderdak biedt aan Filipijnse jongens en meisjes met een fysieke beperking. Loving Home werd opgericht door de Vlaamse zuster Roos Catry. Met een diploma fysiotherapie trok zij in 1970 naar de Filipijnen om er ontwikkelingshulp te verschaffen. Roos zette zich meer dan 40 jaar lang onvermoeibaar in om het leven van de invalide jongeren dragelijk te maken. Zo leerde ze hen dat ze niet beschaamd moeten zijn over hun beperking en organiseerde ze allerlei leuke activiteiten.

Sophie Vangheel leerde zuster Roos Catry kennen in 1993. Roos behoorde tot dezelfde congregatie als de zusters waarmee Sophie samenwerkte. Sophie was erg onder de indruk van de sloppenwijken in Pandacan, een wijk in Manilla: mensen leven, eten en slapen letterlijk in de smurrie. Sommigen wonen zelfs onder een spoorlijn waarover elke tien minuten een trein raast. Het is er zo smerig dat je amper een weg kan banen door het vuilnis, laat staan dat jongeren met een fysieke beperking hier kunnen overleven. Om de ellende in de sloppenwijken tegen te gaan besloot Sophie zuster Roos te helpen door Loving Home financieel te steunen met Cunina. Destijds lag de focus van Cunina nog niet op het onderwijs, maar werd er hulp verleend in gebieden waar dit hard nodig was.

Zuster Roos Catry
Zuster Roos Catry


Livemuziek op wielen

In 1977 kwam er een Amerikaanse “rondalla” optreden onder leiding van Antonio Tallada. Een rondalla is een ensemble van snaarinstrumenten en is van Spaanse oorsprong. Zuster Roos aanschouwde het optreden met fonkelende ogen. Ze was zo onder de indruk dat ze aan Antonio vroeg of hij muziekles wou komen geven in Loving Home. Antonio stemde in en verloor al snel zijn hart aan de leerlingen. Hij bleef in Manilla en richtte samen met zuster Roos en de leerlingen “Rondalla On Wheels” op dat uitsluitend bestaat uit jongeren in een rolstoel.

Na verloop van tijd trad de band ook op en ze kregen zelfs aanvragen tot ver buiten Manilla. Omdat het niet gemakkelijk was voor het groepje om zichzelf te verplaatsen, kocht Loving Home een bus aan met plaats voor dertig personen met rolstoel. Zo kon de band zijn bereik vergroten en gaven ze optredens over heel het land en zelfs daarbuiten. Zo was Rondalla On Wheels reeds te zien in België en Duitsland, en gaven ze een optreden op Disneyland Tokyo.

Rondalla On Wheels
Rondalla On Wheels


Cunina

Cunina ondersteunde Loving Home en Rondalla On Wheels van 1993 tot 2016 met een jaarlijkse gift van 1000 euro. Van dat geld kon zuster Roos de instrumenten kopen. Daarnaast werd het geld gebruikt om steun te verlenen waar de nood het hoogste was.

Rondalla On Wheels bus
Legendarische bus van Rondalla On Wheels