Afschaffing belastingvoordeel duolegaat doet (kinder)dromen in het water vallen

Vier miljoen euro. Dat duizelingwekkende bedrag liet de bijna honderdjarige Maria* na. Een deel daarvan wilde ze via een duolegaat aan Cunina schenken. Toen de notaris ons op de hoogte bracht, droomden we volop. In ons hoofd bouwden we van het geërfde bedrag al scholen voor de kansarme kinderen in onze partnerlanden. Helaas viel die droom in het water toen de Vlaamse regering in 2021 besliste het fiscale voordeel van duolegaten af te schaffen. Hierdoor werd de laatste wil van Maria niet gerespecteerd.

Kwaad

Laten we zeggen dat we op z’n zachtst gezegd ‘kwaad’ zijn. Dat zijn we sinds we de erfenis van meer dan 1,5 miljoen euro, die Maria ons wilde schenken, weigerden. Of beter gezegd: moesten weigeren. Ja, je leest het goed: moesten weigeren. We zijn even verbaasd en verbijsterd als jou. Je vraagt je waarschijnlijk af "Waarom in hemelsnaam?". We nemen je even mee terug de tijd in naar december 2021.

Duolegaat

Net voor haar honderdste verjaardag overlijdt Maria. Haar nalatenschap heeft ze goed geregeld. Jaren geleden had ze immers een duolegaat laten opstellen bij haar notaris.

Een duolegaat? Dat was een vaak gebruikte techniek waarbij iemand meerdere begunstigden aanduidde, die elk een legaat ontvingen. Het werd vooral benut door mensen die enkel verre familie hadden of die hun erfenis wilden nalaten aan een vriend. Deze begunstigden waren – en zijn nog steeds - onderworpen aan de doorgaans hoge, progressieve tarieven in de erfbelasting (55 procent vanaf 75.000 euro). Voor Maria was dit de perfecte regeling.

Win-win

Werken met een duolegaat kon in situaties als deze fiscaal interessant zijn, want je kon (een deel van) je vermogen nalaten aan een goed doel, op voorwaarde dat dit goede doel alle erfeniskosten op zich nam en een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeerde aan het verre familielid of de vriend. In de praktijk hielden deze laatsten “netto” meer van de erfenis over dan wanneer ze rechtstreeks zouden erven. Ook het goede doel haalde er winst uit. Een win-winsituatie dus.

Tasten in het duister

Het nieuws dat de Vlaamse regering vier maanden voor haar dood, in juli 2021, het belastingvoordeel bij duolegaten afschafte, ging volledig aan Maria voorbij. En toch is dit belangrijk nieuws. Nieuws dat geweten zou moeten zijn, nieuws dat aan Maria had moeten worden meegedeeld omdat hierdoor het duolegaat plots een pak minder voordelig werd. Maria sterft in de veronderstelling dat haar centjes daar terecht zullen komen waar zij wou. Het nieuws gaat niet alleen aan haar maar ook aan ons, Cunina, voorbij.

Wanneer wij kort na Maria haar overlijden telefoon krijgen van haar notaris met de vraag of we haar erfenis willen aanvaarden, zijn we dan ook door het dolle heen. Natuurlijk willen we dat! Alleen verandert dat dolenthousiaste gevoel al snel in teleurstelling wanneer de notaris ons de nieuwe regeling betreffende duolegaten meedeelt.

Terwijl wij het nieuws toen vernamen, werd Maria hier echter nooit over geïnformeerd. Reden? Volgens de wetgeving mogen notarissen deze informatie niet aan hun klanten meedelen. Hierdoor zijn er jammer genoeg nog vele onwetende ‘Maria’s’. Mensen die veronderstellen dat ze hun erfenis goed geregeld hebben.

Geen nieuwe scholen

Dit stilzwijgen heeft als kwalijke gevolg dat Maria haar laatste wens niet gerespecteerd werd. Haar centjes komen niet bij ons terecht zoals ze wenste. En onze droom van het bouwen van nieuwe scholen, toen we nog dolenthousiast waren na dat eerste telefoontje van de notaris, viel ook al snel in het water. We weigerden haar erfenis. We zagen ons verplicht dat te doen, we konden - raar maar waar - écht niet anders. De erfeniskosten en het nettobedrag dat Cunina zou hebben moeten uitkeren aan haar overige erfgenamen bleken hoger te zijn dan het bedrag dat we effectief zouden ontvangen.

Of haar centjes wel naar de familieleden en/of vrienden gaan die ze in haar testament aanduidde, blijft nog maar de vraag. Deze personen zullen er nu een torenhoge belasting op moeten betalen. Als ook zij de erfenis weigeren, valt Maria haar laatste wens ook compleet in het water en gaat alles naar de fiscus.

Duolegaat opgenomen? Laat dit zo snel mogelijk wijzigen!

Ken jij iemand die Cunina of een ander goed doel als begunstigde heeft opgenomen in een duolegaat? Breng deze persoon dan zo snel mogelijk op de hoogte dat dit gewijzigd moet worden bij de notaris!

*Om de anonimiteit van de persoon in kwestie te waarborgen hebben we de naam Maria gebruikt.

Schenken aan Cunina blijft voordelig dankzij nultarief

Sinds 1 juli 2021 geldt er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen. Cunina betaalt m.a.w. geen erfbelasting meer op giften uit nalatenschappen. Schenkingen aan Cunina zijn dus nog steeds voordelig dankzij het nultarief! Wil jij ons opnemen in je testament? Neem contact op. Laat jouw afscheid geen einde maar het begin van een nieuwe toekomst zijn.

000 PHAT CTA b