A NDMC hoofdfoto jpg BEWERKT
“Sinds 1990 speelt Cunina een grote rol in de Notre Dame School en hebben we een grote stap voorwaarts gezet. Het is een school waar ouders veel vertrouwen in hebben gesteld voor de kwaliteit van het onderwijs en de service die zij biedt.”
René, 71 jaar, directeur Notre Dame Mombin Crochu

Van in de jaren vijftig tot begin jaren negentig waren Vlaamse missionarissen in vele ontwikkelingslanden actief op het gebied van onderwijs. Zo ook in het diepe binnenland van Haïti, waar zij een hele nieuwe manier van lesgeven hebben geïntroduceerd. De zusters van Kortemark waren in Mombin Crochu gestart met een onderwijsprogramma in de moedertaal, het Creools. Hier werd dus niet meer in het Frans, de taal van de kolonisator, onderwezen. Pater Jan Hoet en Zuster Angèle hebben de eerste Creoolse leerboekjes samengesteld. Dit betekende voor de kinderen een hele vooruitgang. Bovendien tilde Zuster Angèle de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau, en dit mede dankzij haar gedisciplineerde aanpak.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Cunina hier in 1991 gestart is met peterschappen. En ook al zijn onze Vlaamse missionarissen al lang niet meer actief in de school, toch merken we dat er nog steeds veel meer discipline heerst dan in andere scholen. De schoolgebouwen, die ondertussen al meerdere decennia oud waren, waren echter dringend aan vernieuwing toe. Daarom heeft Cunina er meerdere projecten opgestart om niet alleen de infrastructuur, maar ook de kwaliteit van het onderwijs nog te verbeteren.

Omdat de bestaande toiletten van de Ecole Notre Dame zeer onhygiënisch waren en absoluut niet voldeden en bovendien bijna alle kinderen hun behoefte deden op of rond de speelplaats kwamen ook hier in 2020 een waterput en nieuwe sanitaire voorzieningen.

Projecten Ecole Notre Dame - Mombin Crochu

Haïti:
Ecole Notre Dame Mombin Crochu

Deelprojecten:

  • bouw en inrichting 12 klaslokalen
  • bouw muur rond schoolterrein & plaatsing toegangspoort
  • renovatie 5 klaslokalen
  • aanleg drainage en citerne
  • aankoop didactisch materiaal
  • aanleg boekenfonds
  • bouw eetzaal, keuken en opslagruimte
  • aankoop vuilbakken voor binnen en buiten

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gebouwd. We werken met lokale werknemers en lokale materialen. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 132.888

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Haïti

Het dorp Mombin Crochu is net als de rest van Haïti erg arm. Notre Dame, een van de grootste scholen in het dorp, had dringend nood aan nieuwe infrastructuur. Voor Cunina er kwam, waren de bestaande klaslokalen bouwvallig en waren er onvoldoende lokalen om alle klassen in onder te brengen.

Doe een gift
B NDMC CTA