Kinderen aan de toiletten
“Vroeger waren de toiletten heel vies en deed ik kaka en pipi op de speelplaats. De juffrouw zei dat je daar ziek van kan worden. ”
Marielante, 12 jaar, leerlinge Notre Dame Mombin Crochu

De bestaande toiletten, die vol uitwerpselen hingen en doordrongen waren van de urine, brachten niet alleen de nodige geurhinder met zich mee, maar waren mee verantwoordelijk voor één van de doodsoorzaken bij jonge kinderen in Haïti: cholera. Voor jonge meisjes is het gebrek aan hygiënische toiletten ook vaak een reden om vroegtijdig te stoppen met school. Het kan immers gevaarlijk zijn om zich alleen terug te trekken in de natuur waar ze het slachtoffer van geweld en aanranding kunnen zijn.

Cunina besloot om dit probleem grootschalig aan te pakken en toiletten en wastroggen te voorzien in de zes Cuninapartnerscholen in het Haïtiaanse binnenland. De keuze viel op hurktoiletten voor de kinderen omdat deze hygiënischer, duurzamer en gemakkelijker te onderhouden zijn dan Engelse toiletten. Bovendien zijn de kinderen het gewoon om te hurken en is de hurkpositie de meest natuurlijke manier om je te ontlasten.

Nieuwe toiletten en wastroggen zijn natuurlijk prachtig, maar dienen tot niets als er geen water is. Daarom heeft Cunina in elke school een waterput laten boren en een waterpomp laten installeren die werkt op zonne-energie. Er kwam ook overal een reservoir om het opgepompte water te capteren en voor voldoende waterdruk te zorgen. Op deze manier kunnen de toiletten goed onderhouden worden, kunnen de kinderen hun handen wassen en hebben ze drinkbaar water. Dankzij een bijhorend educatief programma leren ze het belang van hygiëne en ook hoe ze gebruik moeten maken van de toiletten. Enkel toiletten installeren is helaas niet voldoende. Ze moeten ook goed onderhouden worden. Daarom voorzien we poetsvrouwen die voor het onderhoud instaan. Ook koopt Cunina de poetsproducten en het toiletpapier aan. De vaste kosten lopen voor Cunina enorm op, en daarom doen we een warme oproep naar donaties.

Haïti:
Toiletten- en waterproject

Deelprojecten:

  • 6 putboringen en aanleg waterleidingen
  • aankoop en plaatsing 6 waterpompen en zonnepanelen
  • bouw 6 waterreservoirs
  • bouw 6 septische putten en toiletgebouwen
  • aankoop en plaatsing 120 hurktoiletten en 8 Engelse toiletten
  • bouw 6 watertroggen
  • bouw 6 omheiningen
  • vergoeding 8 poetsvrouwen

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gebouwd. We werken met lokale werknemers en lokale materialen. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 202.837

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Haïti

Wil je meehelpen om kansarme jongens en meisjes in Haïti een kans te geven op kwalitatief en duurzaam onderwijs?

Dankzij de projecten van Cunina lopen duizenden jongeren school in propere en praktische klaslokalen. En krijgen ze de kans om een stiel te leren in onze vakopleidingen.

Doe een gift
NDMC kinderkopje 6 bewerkt