Zuid Afrika Landenpagina Steun Zuid Afrika

Historisch: Cunina in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika werd in 2002 het zesde partnerland nadat Sophie er op werkbezoek was geweest op vraag van het Belgisch-Engelse koppel Jeroen (†2019) en Meriel Overloop die ze al in Brazilië had ontmoet. Vooral de schrijnende situatie van de aidswezen in Kwazulu Natal maakte indruk en Sophie startte daar dan ook met een peterschapslijst.

In Isiphezi, een gehucht van Eshowe, bouwde Cunina zes familiehuizen, waar weeskinderen die hun ouders hebben verloren aan de gevolgen van aids worden opgevangen. Per huis nam een zorgmoeder de opvoeding van zes kinderen voor haar rekening. De kinderen volgden via een individueel peterschap ook onderwijs in de nabijgelegen school. De grond waarop de huizen werden gebouwd kreeg Cunina cadeau van de Zoeloekoning.

In 2011 nam de Zuid-Afrikaanse ngo Thokomala de operationele werking van de familiehuizen over. Cunina ondersteunde Thokamala tot 2018 nog wel financieel. Inmiddels is de zorg voor de kinderen overgenomen door LIV, een Zuid-Afrikaanse organisatie die gespecialiseerd is in de opvang van aidswezen. Ze leven nu allemaal in een LIV-dorp waar alle voorzieningen aanwezig zijn.

Charles Vanherzeele, een Belg die al sinds 1967 in Zuid-Afrika woont, ondersteunde Cunina bij de bouwwerken van de familiehuizen. Hij overtuigde Sophie om een kijkje te gaan nemen in de Reichenau Missie, een uiterste armzalige school in Underberg. In 2009 bestond deze school uit twee oude klaslokalen waar Zoeloe-zuster Virginia les probeerde te geven aan acht leerlingen van verschillende leeftijden. De leerlingen leefden in erbarmelijke thuissituaties, droegen geen schoenen, kregen thuis geen warme maaltijd, laat staan schoolspullen. De school zelf was ook in staat van verval en stond op het punt om gesloten te worden. Cunina besloot om de school nieuw leven in te blazen en steunt de school sinds 2011 via peterschappen. Zo groeide de Reichenau Missieschool uit tot een kleuter- en lagere school met ongeveer tweehonderd kinderen en behoort ze ondertussen tot een van de beste van de streek.

In Zuid-Afrika zetten we, behalve op peterschappen, ook in op vakopleidingen. Zo werden er naaiateliers gebouwd voor onze partnerscholen in Isiphezi en Underberg. In Isiphezi bouwde Cunina ook nog een houtbewerkingsatelier. Dankzij de vakopleidingen leren kinderen vaardigheden die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De ateliers proberen ook zelfbedruipend te worden door inkomsten te genereren. Bovendien krijgen de leerlingen door zelf kleding of meubeltjes te produceren meer zelfvertrouwen én stijgt hun zelfbeeld.

Lees meer
Zuid Afrika Landenpagina

Steun kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Het apartheidsverleden heeft zijn sporen nagelaten in het onderwijs. Hoewel de regering tegenwoordig naar een onderwijssysteem streeft dat iedereen gelijke kansen biedt, is de realiteit helaas dat veel kinderen van kansarme gezinnen niet de garantie hebben dat ze goed onderwijs kunnen volgen. Wil je een Zuid-Afrikaans kind ondersteunen?

Doe een gift