In de pers, Achtergrond, Werking

Sophie Vangheel wordt ereburger van de stad Geel