Sekha Cunina school
“Onderwijs in de stad is duur en de boeren uit ons dorp kunnen dat niet betalen. Nu kunnen deze kinderen hier naar school. Het heeft het leven van de studenten en ouders hier een stuk makkelijker gemaakt.”
Birendra, directeur Sekha Boarding School

Sekha floreert door de komst van een nieuwe school

Helemaal uit het niets bouwde Cunina tussen 2010 en 2012 een lagere school in het bergdorp Sekha. De dichtst-bijzijnde school lag immers op drie uur stappen. De eerste klasjes trokken onmiddellijk kinderen uit nabijgelegen dorpjes aan. Hierdoor was er al snel behoefte aan meer klaslokalen. Het dorp begon te floreren omdat mensen van nog hoger gelegen bergdorpen naar beneden kwamen wonen, dichter bij de school. Zo ontstond ook de behoefte aan kleuteronderwijs. In 2014 ging om die reden ook de kleuterschool van start.

In een volgende fase werd er ook grondig geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs waardoor de kennis en vaardigheden van de kinderen met sprongen vooruit gingen. Dat de Sekha Boarding School ervoor koos om de lessen vanaf de kleuterschool in het Engels te geven, wierp ook zijn vruchten af.

De school is uitgegroeid tot een volwaardige campus

Acht jaar na de opening van de lagere school waren de oudste kinderen klaar voor een volgende stap in hun leven: de middelbare school. Cunina liet daarom eind 2017 een nieuwe blok bouwen met vier middelbare klaslokalen, een computer- en wetenschapsklas, een bibliotheek en een directieruimte.

Vanaf april 2018 kunnen alle leerlingen, van kleuterschool tot en met middelbaar onderwijs, dus in Sekha terecht.

De Music & Arts School

In 2018 krijgt de school nog een hele speciale aanvulling op haar bestaande aanbod. Op de campus wordt een heuse muziekschool gebouwd, de eerste school van haar soort in Nepal. Onder de karakteristieke koepel krijgen de leerlingen voortaan les in muziek en dans en kunnen zij zich nu ook artistiek en creatief ontwikkelen.

Uitdagingen

De Sekha Boarding School is één van de twee scholen die volledig worden beheerd door Cunina, in tegenstelling tot de Cuninapartnerscholen. Dit zijn bestaande scholen die beheerd worden door bijvoorbeeld de parochie of de overheid, maar waar ook petekinderen van Cunina naar school gaan.

Niet enkel de financiering van de Sekha Boarding school, maar ook de zoektocht naar goede leerkrachten in de bergen blijft een hele uitdaging. Omwille van het gebrek aan hoogopgeleiden in de bergen zijn we vaak verplicht om leerkrachten uit Kathmandu aan te trekken. Deze mensen moeten hun thuis, familie en vrienden achterlaten om in een klein dorpje ver van de bruisende hoofdstad te gaan wonen. Dit is niet zo vanzelfsprekend. Het werk dat wij als Cunina verrichten in de meest afgelegen gebieden ter wereld is en blijft dan ook een werk van lange adem, maar wij blijven vastberaden om onze projecten te doen slagen. Wij geloven trouwens dat dit probleem zichzelf zal oplossen wanneer straks onze eerste afgestudeerde petekinderen uit de bergen zelf voor de klas komen te staan.

Nepal:
Sekha Boarding School

Deelprojecten:

  • aankoop grond en aanleg omheining
  • bouw en inrichting van kleuter-, lagere en middelbare school
  • bouw en inrichting van Music & Arts School
  • bouw recreatiepodium en conciërgewoning
  • heraanleg toegangsweg naar school
  • aanleg drainage, waterleiding en installatie watertank
  • bouw stuttingsmuur

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gebouwd. We werken met lokale werknemers en lokale materialen. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 684.921

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Nepal

Wil je meehelpen om kansarme jongens en meisjes in Nepal een kans te geven op kwalitatief en duurzaam onderwijs?

Dankzij de projecten van Cunina lopen duizenden jongeren school in propere en praktische klaslokalen. En krijgen ze de kans om een stiel te leren in onze vakopleidingen.

Doe een gift
Nepal Sekha Boarding School