Eshowe

Allerlei

  • 2002 opvang aidswezen
  • 2003 soepbedeling voor 100 kinderen door Mama Aurelia

Familiehuizen

Underberg: Reichenau Mission

  • 2012-2014 aankoop computers, laptops, printer en didactisch materiaal
  • 2012-2014 operationele kost computerklas