Brazilie Casa Familiae Vidas
“Mijn broer is lid van een straatbende. Gelukkig heeft Casa Familia mij van de straat gehouden. Ik hoop dat mijn broer ooit ook stopt.
César, 14 jaar, jongere uit Casa Familia e Vida

Educatie staat nog steeds niet hoog op de politieke agenda in Brazilië. Dat betekent dat je in achterstandswijken nog steeds te kampen hebt met kinderen die verborgen analfabeet zijn. Ze lopen wel officieel school, maar kunnen hooguit hun naam spellen. Criminele bendes liggen altijd op de loer om juist deze kansarme groep kinderen in te lijven. Eenmaal opgenomen in zo’n circuit is het erg moeilijk je eruit te worstelen. Tienerzwangerschappen zijn heel gewoon. Verborgen analfabetisme creëert gedragsproblemen.

Het educatief centrum Centro Comunitário Irmã Giovanna, gelegen in een van de sloppenwijken van Jandira nabij Sao Paulo, probeert dagelijks 150 van zulke kinderen en jongeren van straat te houden. Zij kunnen vrijblijvend naar het centrum komen als aanvulling op hun reguliere schoollessen, die in Brazilië enkel in de voor- of namiddag plaatsvinden. Naast huiswerkbegeleiding en computerlessen voor de kinderen, wordt heel veel belang gehecht aan preventieve hulpverlening en voorlichting. Maatschappelijk werkers onderhouden steeds nauwe contacten met de reguliere school van elk kind en hun families.

Wie voldoende aanwezig is op school en goed zijn best doet, mag deelnemen aan de sportactiviteiten die het centrum organiseert. Ook bleek dat op een lege maag leren niet mogelijk is. Daarom krijgen alle kinderen dagelijks een voedzame lunch aangeboden.

Door haar steun aan Centro Comunitário Irmã Giovanna helpt Cunina vele kinderen uit deze risicovolle omgeving door ze een veilige basis te bieden in dit centrum waar ze kunnen leren, spelen en plezier hebben. Op deze manier kunnen ze ontsnappen aan de dagelijkse harde wetten van de favela waar het leven zich afspeelt in kleine steegjes en het recht van de sterkste geldt.

Projecten Educatief Centrum Centro Comunitário Irmã Giovanna - Jandira

Brazilië:
Educatief Centrum Casa Familia e Vida Jandira

Deelprojecten:

  • bijdrage aan de operationele kost
  • dagelijkse maaltijd voor 150 straatkinderen
  • loon kleuterleerkracht
  • loon dansleerkracht
  • loon voetbaltrainer
  • aankoop voetbalkledij, sportmaterialen en vlag
  • aankoop nieuwe stoelen en banken voor de kleuters

De projecten van Cunina worden duurzaam en op korte termijn gerealiseerd. We werken met lokale werknemers. Verder houden we de beheerskosten zo laag mogelijk.

Projectkosten
€ 57.088

Bewust zonder federale subsidies

Mét steun van particulieren en bedrijven

Steun onze projecten in Brazilië

In de Braziliaanse favela's groeien heel wat kinderen op straat op. Er is altijd het grote risico dat zij ten prooi vallen aan de invloed van straatbendes. Leren lezen en schrijven en samen sporten kan een uitweg zijn om hieraan te ontsnappen. Daarom steunt Cunina educatief centrum Centro Comunitário Irmã Giovanna in Jandira, São Paulo.

Doe een gift
14 CF straatkinderen2 3 b