Praktische vaardigheden en kennis

Om het leven van kinderen in Zuid-Afrika enigszins te verlichten, zorgt Cunina er al sinds 2002 voor dat duizenden onder hen naar school kunnen. Maar dagelijks stilzitten op de schoolbanken bleek niet voor iedereen weggelegd. Al snel kreeg Cunina vanuit Zuid-Afrika signalen dat er ook vraag was naar meer praktische opleidingen, omdat veel kinderen door alle problemen moeite hadden om zich te concentreren.

Daarom zet Cunina in Zuid-Afrika al langere tijd ook in op vakopleidingen waar kinderen op een relatief korte tijd allerlei vaardigheden leren die hen kunnen helpen bij het vinden van een baan of het starten van een eigen zaak. In 2012 werd om die reden, zowel in onze partnerschool in Eshowe als in Underberg, gestart met een naaiatelier.

Net als bij de andere vakopleidingen die Cunina organiseert, wordt er tijdens de praktijklessen naar gestreefd om meerdere doelen te bereiken. In de eerste plaats leren de kinderen natuurlijk stikken, naaien, haken en breien, vaardigheden die de jongeren in hun volwassen leven kunnen gebruiken bij het uitoefenen van een beroep. Maar de opleiding vergt ook de nodige kennis op vlak van rekenen, meten en andere mentale vaardigheden. Het naaiatelier is daarnaast ook een bron van creativiteit.

Zelfvertrouwen en zelfrespect

Het maken van eigen creaties of het verstellen van versleten kledij geeft bovendien opnieuw een gevoel van zelfrespect aan de kinderen. De meeste scholieren leven in moeilijke thuissituaties waar ze vaak enkel getolereerd worden omdat ze kindergeld opleveren. In andere gevallen gaat het om weeskinderen waarvan de ouders zijn overleden aan de gevolgen van aids. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld van deze kinderen is vaak zo aangetast dat ze geloven tot niets in staat te zijn. Het leren naaien en stikken geeft hen opnieuw de kracht om zich positiever te voelen over zichzelf.

Wil jij deze opleiding steunen met een vrijwillige bijdrage? Dat kan door een gift te doen.