Cunina heeft ook een stichting in Nederland. Deze is speciaal opgericht op 5 augustus 2003 voor onze Nederlandse peetouders en donateurs. De maatschappelijke zetel van Stichting Cunina Nederland is gevestigd in de Cornelius Zillesenlaan 78 - 1086 ZK Amsterdam. De stichting werkt enkel met vrijwilligers. Er worden dus geen lonen uitbetaald.


Telefoon0032/14 58 01 01 of 0031/627 196 489
E-Mailinfo@cunina.org
Websitewww.cunina.org
BankrekeningAbn Amro: NL71 ABNA0471519677
KVK2726 0622
BestuurssamenstellingVoorzitter: Vangheel Sophia A.A.M.
Penningmeester: Newey Meriel
Akte van oprichting24/07/2003
Boekjaar 2020RSIN/Fiscaal nr. 812 354 266


Financiële verantwoording

Boekjaar 2022

BeginsaldoBoekjaar 2022€ 41,32
Inkomsten
Peterschappen
€ 5415,00

Openingsbijdragen
€ 0,00

Solidariteit
€ 0,00

Extra giften
€ 0,00

Projecten
€ 0,00

Fondsenoverdracht
€ 0,00

Totaal inkomsten
€ 5.415,00
Uitgaven
Bankkosten
-€ 177,85

Fondsenoverdracht naar Cunina vzw. Cunina vzw betaalt aan het Zuiden
-€ 4.485,00

Totaal uitgaven
-€ 4.662,85
Eindsaldo
31 december 2022
€ 793,47


Boekjaar 2021

BeginsaldoBoekjaar 202117,82
Inkomsten
Peterschappen
€ 5.005,00

Openingsbijdragen
€ 0,00

Solidariteit
€ 0,00

Extra giften
€ 0,00

Projecten
€ 0,00

Fondsenoverdracht
€ 0,00

Totaal inkomsten
€ 5.005,00
Uitgaven
Bankkosten
-€ 136,50

Fondsenoverdracht naar Cunina vzw. Cunina vzw betaalt aan het Zuiden
-€ 4.845,00

Totaal uitgaven
-€ 4.981,50
Eindsaldo
31 december 2021
€ 41,32