Allerlei

 • 1997 Makalu Boarding School: inrichting keuken
 • 2000 Barun Campus: collectieve peterschappen & didactisch materiaal
 • 2001 Barun Campus: bouw en inrichting bibliotheek
 • 2001 Makalu Boarding School: aankoop meubels voor refter
 • 2001 Makalu Boarding School: aankoop boeken voor bibliotheek
 • 2004 Naaiatelier: opstart & aankoop materialen
 • 2013-2020 omvorming hostel tot educatief centrum en opleiding 40 assistent-verpleegkundigen per jaar
 • 2020 vakopleiding elektriciteit

Hostel

Sekha

 • 2013 bouw recreatiehal
 • 2014 bouw veiligheidshuisje

Walung

Kathmandu

 • 2003 collectieve peterschappen
 • 2007 alfabetiseringscursus voor moeders van petekindere
 • 2015 Cuninakantoor

Phaplu

 • 2005 financiële steun aan verpleegsteropleiding
 • 2009 elektriciteitsvoorziening school voor Dalits

Gairi Pangma