Tekort aan medische zorg

Nepal behoort tot de armste landen ter wereld. Van gestructureerde gezondheidszorg is geen sprake. Er zijn maar zes dokters en drie ziekenhuisbedden per tienduizend inwoners. De meeste ziekenhuizen liggen bovendien in de buurt van een stad, waardoor bergbewoners vaak geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Negentig procent van de dokters werkt in de stad, terwijl negentig procent van de bevolking op het platteland leeft. Niet zo vreemd dus dat er in afgelegen Himalayadorpen een groot tekort is aan medische zorg.

De gemiddelde levensverwachting is in Nepal maar 69 jaar. Zieken moeten vaak verschillende dagen wandelen - of gedragen worden - om een gezondheidspost te bereiken. Dan is het vaak al te laat. Vrouwen, en zeker de armste Nepalezen, komen helemaal niet aan bod. Hoewel zij op het land het meeste werk verrichten, worden ze medisch gezien verwaarloosd. In Nepal bevallen vrouwen meestal thuis met de hulp van familieleden, een traditionele vroedvrouw of helemaal alleen. De kans dat er zwangerschapscomplicaties optreden, of dat ze te laat naar een ziekenhuis worden gebracht, is groot.

Twee vliegen in een klap

Omdat veel Cuninapetekinderen de ambitie koesteren om verpleegkundige te worden, besloot Cunina in het Cuninahostel de CMA-opleiding te gaan aanbieden. Met dit project slaan we twee vliegen in een klap: de Nepalese bergbevolking krijgt de broodnodige medische zorgen én de studenten oefenen een gewaardeerde baan uit, zoals assistent-verpleegkundige, verzorgende, gezondheidswerker, apotheekassistent of medisch veldwerker. Anderen kiezen na hun CMA-opleiding zelfs voor een voortgezette opleiding verpleegkunde.

De CMA-opleiding duurt anderhalf jaar en is toegankelijk voor jongeren met een diploma middelbaar onderwijs. De studenten krijgen gedurende achttien maanden theorie- en praktijklessen. Als ze hun examens succesvol afronden, lopen ze zes maanden stage in het hospitaal van Khandbari. Tijdens de stage kunnen de studenten hun techniek en vaardigheden verbeteren. Zo kunnen ze aan het einde van hun traject klaar aan de slag gaan om berggemeenschappen de nodige medische hulp te bieden.