Cunina heeft ook een stichting in Nederland. Deze is speciaal opgericht op 5 augustus 2003 voor onze Nederlandse peetouders en donateurs. De maatschappelijke zetel van Stichting Cunina Nederland is gevestigd in de Cornelius Zillesenlaan 78 - 1086 ZK Amsterdam. De stichting werkt enkel met vrijwilligers. Er worden dus geen lonen uitbetaald.


Telefoon0032/14 58 01 01 of 0031/627 196 489
E-Mailinfo@cunina.org
Websitewww.cunina.org
BankrekeningAbn Amro: NL71 ABNA0471519677
KVK2726 0622
BestuurssamenstellingVoorzitter: Vangheel Sophia A.A.M.
Penningmeester: Newey Meriel
Akte van oprichting24/07/2003
Boekjaar 2020RSIN/Fiscaal nr. 812 354 266

Financiële verantwoording

Boekjaar 2020

BeginsaldoBoekjaar 20203.692,22
InkomstenPeterschappen€ 4.465,00
Openingsbijdragen
€ 35,00

Solidariteit
€ 0,00

Extra giften
€ 0,00

Projecten
€ 0,00

Fondsenoverdracht
€ 0,00

Totaal inkomsten
€ 4.500,00
Uitgaven
Bankkosten
-€ 134,40

Fondsenoverdracht naar Cunina vzw. Cunina vzw betaalt aan het Zuiden
-€ 8.040,00

Totaal uitgaven
-€ 8.174,40
Eindsaldo
31 december 2020
€ 17,82

Boekjaar 2019

BeginsaldoBoekjaar 2019€ 539,72
InkomstenPeterschappen€ 3.930,00
Openingsbijdragen€ 0,00
Solidariteit€ 460,00
Extra giften€ 0,00
Projecten€ 0,00
Fondsenoverdracht€ 0,00
Totaal inkomsten€ 4.390,00
UitgavenBankkosten-€ 127,50
Fondsenoverdracht naar Cunina vzw. Cunina vzw betaalt aan het Zuiden-€ 1.1110,00
Totaal uitgaven-€ 1.237,50
Eindsaldo31 december 2019€ 3.692,22