Petekinderen, Werking

Peterschapsbijdrage vanaf 2020 35 euro per maand

Sinds 1 januari 2020 is de maandelijkse peterschapsbijdrage van 30 euro verhoogd naar 35 euro. Voor iedereen die al peetouder was, veranderde er niets. De bestaande peetouders krijgen wel de optie om de bijdrage vrijwillig te verhogen naar 35 euro per maand. Hiervoor kan je een mail sturen naar kathleen@cunina.org.

Peterschapsbijdrage 35 euro bord

Van elke 30 euro die wij ontvangen, besteden wij 25 euro enerzijds aan de effectieve schoolkosten van jouw petekind. Hiervan betalen we schoolgeld, schooluniform, schoenen, sokken, een boekentas, boeken, schriften, schrijfgerei en eventueel een maaltijd als dat aangeboden wordt op de school. Anderzijds, als er restgeld overblijft in gebieden waar de kosten lager liggen dan deze 25 euro, wordt dat altijd besteed aan onderwijsprojecten en lokaal beheer in het land van je petekind. Zo ontvangen onze lokale medewerkers per peterschap dat ze opvolgen een vergoeding van 1 euro per maand. Cunina geeft tevens een vergoeding voor de administratiekosten die ze maken (van telefoonkaart tot inktpatronen).

Waarom een verhoging?


In sommige landen en regio’s kwamen we niet toe met de peterschapsbijdrage. Daarom was het nodig om de bijdrage te verhogen. In andere regio’s is het onderwijs ondermaats. Daarom zet Cunina zich steeds meer in om kwalitatief onderwijs te kunnen garanderen. Dat traject kost ook extra geld. We hebben onder meer geld nodig voor nieuw didactisch materiaal, opleidingen voor onderwijzend personeel/directie én de verbetering van de schoolinfrastructuur.

Persoonlijk

Cunina staat voor het persoonlijke peterschap. Dit persoonlijk aspect brengt hogere kosten met zich mee. Zoals:

  • Het versturen van de brieven van de peetouders en petekinderen via een koerierdienst van en naar België. De koerierkosten worden steeds hoger.
  • Werkbezoeken zijn nodig om ter plaatse lokale medewerkers op te leiden, hen op te volgen en bij te sturen. Ook is het nodig dat onze lokale (vrijwillige) medewerkers ons tenminste een maal per jaar zien om de te volgen strategie te bepalen.

Beheersbijdrage


De 5 euro beheersbijdrage blijft ongewijzigd en wordt besteed aan de werking van Cunina in België. We hebben het dan bijvoorbeeld over de kosten om ons magazine "Courant" te drukken, het opmaken en opsturen van de fiscale attesten, telefoniekosten, het onderhoud van onze server (netwerk), nutsvoorzieningen, de huur van ons kantoor enzovoort.

Fiscaal attest


Wij willen ook nog benadrukken dat wij fiscale attesten uitschrijven en peetouders - na aftrek van het belastingvoordeel 16,50 euro per maand betalen, in plaats van 30 euro. Ook nieuwe peetouders ontvangen een fiscaal attest. Zij betalen na aftrek maandelijks 19,25 euro, in plaats van 35 euro.