Hoe het startte

Toen in 2016 orkaan Matthew door Haïti trok, was dat de zoveelste rampspoed die het land trof. Bij Methis Consulting konden ze de beelden van een land in puin niet zomaar vergeten. Al snel besloten ze om enkele organisaties financieel te ondersteunen, maar ze wilden meer dan louter zeer waardevolle noodhulp bieden.

Trouw aan hun bedrijfswaarden zochten ze naar organisaties waar ze zich op een meer duurzame manier konden engageren. En zo kwamen ze terecht bij Cunina dat al sinds 1990 in Haïti actief is.

N

'De daadkracht van Cunina overtuigde ons om een partnerschap aan te gaan.'

Maarten Smet, director Methis Consulting

Maximale
samenwerking

Het Antwerpse Methis Consulting is een nichespeler in business consulting met een focus op twee sectoren; de energiemarkt en de markt van openbaar transport. Door deze focus hebben ze een diepgaande en uniek inhoudelijke expertise opgebouwd. Het leveren van meerwaarde is met andere woorden de corebusiness van Methis. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze voor Cunina een partner zijn waarmee het van in het begin klikte. Als je maximale impact wilt genereren met je diensten of het nu als businessconsultancybedrijf of als NGO is, spreek je dezelfde taal. Samen met een van de oprichters Maarten Smet maken we de balans op van een samenwerking die ondertussen al zeven jaar duurt.

Methis

Daadkracht
verbindt

‘Tijdens onze eerste contacten overtuigde de daadkracht van Cunina ons om samen te werken.’, zegt Maarten. Sociaal engagement is een belangrijke pijler voor Methis Consulting. Doorheen de jaren werkten ze een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid uit. Hun steun aan Cunina maakt daar deel van uit. ‘Bij het selecteren van organisaties zijn er voor ons twee belangrijke voorwaarden: transparantie en een bewezen staat van dienst. Bij Cunina hadden we vrijwel onmiddellijk en hebben we nog steeds het gevoel dat aan beide voorwaarden voldaan wordt.’

Steun
in Haïti en Oeganda

In Haïti konden er dankzij de steun van Methis verschillende projecten worden gerealiseerd. Momenteel gaat hun steun naar de bouw van extra klaslokalen van de middelbare school in het Oegandese Fort Portal. Voor Maarten is het helder: ‘Als bedrijf vertrouwen wij op de kennis van Cunina. Zij weten waar de nood het hoogst is en waarvoor ze onze steun het best kunnen gebruiken.’ Dit vertrouwen is echter geen onverschilligheid. Methis is een partner die zijn engagement ook weet te vertalen naar zijn personeel met concrete acties.

Handen uit de mouwen
zorgt voor betrokkenheid

‘Tijdens communicatiesessies wordt iedereen in het bedrijf op de hoogte gehouden van welke impact Cunina maakt dankzij onze steun,’ zegt Maarten. En daar blijft het niet bij: bij Cunina herinneren we ons nog hoe ze aan het begin van ons partnerschap een typisch Haïtiaans recept vroegen om op die manier de steun wat concreter te maken. Dit werd toegevoegd aan een kookboek geschreven door het Methisteam als relatiegeschenk voor hun bedrijfspartners.

‘Bij Methis steken we inderdaad graag de handen uit de mouwen. Enkel zo kunnen we onze investering in duurzame projecten zicht- en tastbaar maken. Vorig jaar organiseerden we nog een plalking-event. Met het hele team gingen we afval opruimen tijdens een wandeling. En ook ons engagement aan Cunina trachten we dichter bij huis te brengen. Het beeldmateriaal dat Cunina op geregelde tijdstippen doorstuurt helpt ons daar zeker bij. Zo blijven we voeling houden met waarom ons MVO-beleid en onze steun aan Cunina zo belangrijk is.’